Autumn's Concerto (Next Stop Happiness 下一站,幸福) OST [Romanized/Pinyin, Chinese/Mandarin & English Translation]

Album Name: Autumn’s Concerto (Next Stop Happiness 下一站,幸福) OST

Released: February 5, 2010

01 Della Ding (Ding Dang 丁噹/丁当) – I Love Him (Wo Ai Ta 我愛他)

02 Della Ding (Ding Dang 丁噹/丁当) – Close One/Dearest (Qing Ren 親人)

03 Tuo Ye’s Secret Wish (Tuo Ye De Mi Mi Xin Yuan 拓也的秘密心願) Instrumenta of I Thought (Wo Yi Wei)

04 Don’t Let Go After We Meet (Xiang Yu Jiu Bu Fang Shou 相遇就不放手)

05 Victor Wang (Ping Kuan 品冠) – All For Love (Yi Qie Wei Le Ai 一切為了愛)

06 Next Stop, Happiness (Xia Yi Zhan, Xing Fu 下一站,幸福) Intrumental of I Love Him (Wo Ai Ta)

07 Victor Wang (Ping Kuan 品冠) – I Thought (Wo Yi Wei 我以為)

08 The G String Song (Gxian Zhi Ge G弦之歌)

09 The Most Beautiful Lies (Zui Mei Li De Huang Yan 最美麗的謊言) Instrumental of Why Do You Lie? (你为什么说谎) by Della Ding

10 Youths That Are Full of Imagination (Chong Man Huan Xiang De Nian Shao 充滿幻想的年少)

11 Della Ding (Ding Dang 丁噹/丁当) – Lucky Grass (Xing Yun Cao 幸運草)

12 Don’t Lose Your Memory if I Love You (Ai Ni Bu Yao Shi Yi 愛你不要失憶) Instrumental of Close One/Dearest (Qing Ren)

13 Della Ding (Ding Dang 丁噹/丁当) & Emil Chau (周華健) – Suddenly Want to Love You (Tu Ran Xiang Ai Ni 突然想爱你 (Pian Wei Qu 片尾曲))

Additional:

14 Della Ding (Ding Dang 丁噹/丁当) – Why Do You Lie? (你为什么说谎)

Main Cast:

Ady An (An Yi Xuan 安以軒) as Liang Mu Cheng (梁慕橙)

Vanness Wu (Wu Jian Hao 吴建豪) as Ren Guang Xi (任光晞)

Tiffany Xu (Xu Wei Ning 許瑋甯) as He Yi Qian (何以茜)

Chris Wu (Wu Kang Ren 吳慷仁) as Hua Tuo Ye (花拓也)

Xiao Xiao Bin (小小彬) as Liang Xiao Le (梁曉樂), Mu Cheng and Guang Xi’s son

<div class=’clear’>&nbsp;</div>

Track 1:

<div class=’clear’>&nbsp;</div>

WO AI TA 我愛他 I LOVE HIM
Ding Dang /丁 Della Ding
Autumn’s Concerto Opening Song
Ta de qing kuang liu zai 他的輕狂留在 His subtle craziness has been left behind
Mo yi jie che xiang 某一節車廂 in one of the train carriages
Di xia tie li de feng 地下鐵裡的風 The air in the underground train
Bi hui yi hai zhong 比回憶還重 Is heavier than the memories
Zheng zuo cheng shi yi zhi, deng zhe wo 整座城市一直等著我 The entire city is, waiting for me
You yi duan gan qing hai zai piao bo 有一段感情還在漂泊 There is a relationship that is still drifting about
Dui ta wei yi yi han 對他唯一遺憾 My only regret towards him
Shi fen shou na tian 是分手那天 Is the day we broke up
Wo ben teng de yan lei 我奔騰的眼淚 My surge of tears
Dou ting bu xia lai 都停不下來 Could not stop flowing
Ruo na yi ke chong lai, wo bu gu 若那一刻重來 我不哭 If that moment could start all over again, I will not cry
Rang ta zhi dao wo ke yi hen hao 讓他知道我可以很好 To let him know that I can still live well
*Wo ai ta, hong hong lie lie zui feng kuang *我愛他 轟轟烈烈最瘋狂 *I love him, So powerful, so strong, the most passionate
Wo de meng, hen hen sui guo que bu hui wang 我的夢  狠狠碎過卻不會忘 My dreams, have been cruelly shattered yet I cannot forget
Ceng wei ta, xiang xin ming tian jiu shi wei lai 曾為他  相信明天就是未來 I have once, Believed tomorrow is the future with him
Qing jie you duo huai 情節有多壞 No matter how bad the situation may be
Dou bu ken xing lai 都不肯醒來 I refused to come to my senses
Wo ai ta, die die zhuang zhuang dao jue wang 我愛他  跌跌撞撞到絕望 I love him, till I stumbled into despair (Falling and crashing to hopelessness)
Wo de xin, shen shen shang guo que bu hui wang 我的心  深深傷過卻不會忘 My heart, has been deeply hurt yet I cannot forget
Wo he ta, bu zai shu yu zhe ge di fang 我和他  不再屬於這個地方 He and I, no longer belong in this place
Zui chu de tian tang 最初的天堂 What initially used to be paradise
Zui zhong de huang tang 最終的荒唐 Has now become ridiculous
Ru guo hai you yi han 如果還有遺憾 If there are any regrets left
You ze me yang ne 又怎麼樣呢 What else can I do
Shang le tong le dong le 傷了痛了懂了 After I have hurt, pained, and finally understand
Jiu neng hao le ma 就能好了嗎 Then would I be fine?
Ceng jing yi kao bi ci de jian bang 曾經依靠彼此的肩膀 We once leaned on each other’s shoulders
Ru jing ge zhi zai ren hai liu lang 如今各自在人海流浪 But now we are walking our own paths amongst the crowd
Wo ai ta, hong hong lie lie zui feng kuang 我愛他 轟轟烈烈最瘋狂 I love him, It’s splendid to the craziest
Wo de meng hen hen sui guo que bu hui wang 我的夢  狠狠碎過卻不會忘 My dreams have been cruelly shattered yet I cannot forget
Tao bu kai, ai yue shen yue hu xiang shang hai 逃不開  愛越深越互相傷害 We cannot escape that the deeper the love the more we hurt one another
Yue shen de yi lai 越深的依賴 The deeper the reliance
Yue duo de kong bai 越多的空白 The greater the emptiness
Gai ze me qu ai 該怎麼去愛 How am I suppose to love?
Repeat * Repeat * Repeat *
Ru guo hai you yi han, shi feng shou na tian 如果還有遺憾 是分手那天 If there are still regrets, it’s that the day of break up
Wo ben teng de yan lei, dou ting bu xia lai 我奔騰的眼淚 都停不下來 My stubborn tears, won’t stop falling
Ruo na yi ke chong lai, wo bu gu 若那一刻重來 我不哭 If that moment could start all over again, I will not cry
Rang ta zhi dao wo ke yi hen hao 讓他知道我可以很好 To let him know that I can still live well

Track 2:

<div class=’clear’>&nbsp;</div>

QING REN 親人 FAMILY
Della Ding /丁 Della Ding
Bie da kai li wu de duan dai 別打開 禮物的緞帶 Don’t pull open the ribbon on the gift
Zui chu chong man qi dai zui hou dou fu bai 最初充滿期待 最後都腐敗 At first it’s filled with expectation, then it ends with disaapointment
Bie da kai wu ye de dian tai 別打開 午夜的電臺 Don’t turn on the midnight radio station
Bie rang qing ge fan fu zai yu nong 別讓情歌反覆再愚弄 Don’t let the love song fool you again and again
Er ai bing mei you jiao gei wo sheng cun 而愛 並沒有教給我生存 And love didn’t teach me how to survive
Zhi jiao wo jiao yi xu rong gei tian zhen 只教我交易虛榮給天真 It only taught me to trade vanity for innocence
Ke shi ai rang wo men bian cheng mo sheng ren 可是愛 讓我們變成陌生人 Yet love made us strangers
Que bian bu liao gen gao shang de ling hun 卻變不了更高尚的靈魂 but couldn’t change the nobler souls
*Bu yao wen wo zhi yao bao zhe wo *不要吻我 只要抱著我 *Don’t kiss me, just hold me
Bu yao ai wo zuo wo de qing ren 不要愛我 做我的親人 Don’t love me, be my family instead
Ba shou jie wo yi tian yi fen zhong 把手借我 一天一分鐘 Lend me your hand one minute a day
Zuo wo zui qing mi de qing ren 做我最親密的親人 Be my closest family
Bu shi shei de qing ren shei de mou mou mou 不是誰的情人 誰的某某某 Not somebody’s lover, or someone’s somebody
Jiu shuan wo quan shen shi tou tou 就算我 全身濕透透 Even if I’m soaking wet from head to toe
Wo ye bu zai bei shei jian zhe bi zi zou 我也不再被誰 牽著鼻子走 I will never be again led by the nose (I will not be controlled by anyone)
Ru guo wo hai wo zhu quan tou 如果我 還握住拳頭 If I’m still clenching my fist
Ke neng wo pa wo de meng fei zou 可能我怕我的夢飛走 It could be I’m scared of my dream flying away
Er ai bing bu ru ni xiang de wan neng 而愛 並不如你想的萬能 And love is not all powerful as you thought
Bu neng rang wo men bu zai zhan zheng 不能讓我們不再戰爭 It couldn’t stop us fighting
Ke shi ai lian ci bei ye mei duo ci bei 可是愛 連慈悲也沒多慈悲 But love, can’t distinguish between compassion or hatred
Shei ai yue shen yue rong yi be xi sheng 誰愛越深越容易被犧牲 The one who loves the deepest, is most likely to sacrifice.
Repeat * except last 2 lines Repeat * except last 2 lines Repeat * except last 2 lines
Rang wo hai gan zuo wo de meng 讓我還敢做我的夢 To give me courage to accomplish my dreams
Zuo wo meng zhong wei da de wei xiao ying xiong 做我夢中偉大的微笑的英雄 Be the smiling courageous hero in my dreams
Repeat * except last 2 lines Repeat * except last 2 lines Repeat * except last 2 lines
Rang wo hai gan zuo wo de meng 讓我還敢做我的夢 To give me courage to accomplish my dreams
Zuo wo meng zhong wei da de wei xiao ying xiong 做我夢中偉大的微笑的英雄 Be the smiling courageous hero in my dreams

Track 5:

<div class=’clear’>&nbsp;</div>

YI QIE WEI LE AI 一切了愛 ALL FOR LOVE
Ping Kuan 品冠 Victor Huang
Zi si de feng ba yun tui kai 自私的風 把雲推開 The selfish wind pushed away the clouds
Tian kong hei dong shi kong bei ni zhuan 天空黑洞 時空被逆轉 Time is reversed by the blackhole in the sky
Na chang yan huo shun shao wo de ai 那場煙火瞬燒我的愛 The fire and smoke burned my heart
Na nian na ye bu neng zhong lai 那年那夜 不能重來 The night that year will not come again
Wo de cun zai bing bu cun zai 我的存在 並不存在 My existence does not exist
Huan mei liao de huo chai na yi tian, wang shi rui yan 幻滅了的火柴 那一天 往事如煙 Matches that went out the other day, were things lost in the fire
*Yi qie wei le ai. Ceng jing wo wei le ai *一切為了愛 曾經我為了愛 *All for love. I was once all for love
Nong qing hua bu kai shen shen shen lan de hai 濃情化不開深深深藍的海 The unmelted love is the deep blue sea
Gei liao wo xuan ya que bu rang wo deng dai 給了我懸崖 卻不讓我等待 The precipice you gave me did not let me wait
Zi cong ni li kai li ming jiu bu zai lai 自從你離開 黎明就不再來 Ever since you left, dawn never came again
Yi qie wei le ai. Yin wei ni suo yi ai 一切為了愛 因為你所以愛 All for love. I love because of you
Yi wan ci bei ai zhi huan yi ge zui ai 一萬次被愛只換一個最愛 A million times of being loved only exchanges for one favorite love
Bai fen zhi yi bai chun bai de hao xue bai 百分之一百 純白的好雪白 One hundred percent pure snow white
Yi zhi xiang xin zong you yi zhong ai wu ke qu dai yin wei ai 一直相信總有一種愛無可取代 因為愛 I always believed there’s a kind of love that can not be replaced
Bu gu yi qie de ai cai shi ai 不顧一切的愛 才是愛 Because love regardless off anything is love
Hui sheng hai bian du zi hu han 回聲海邊 獨自呼喊 The echo of the beach cry alone
Ya kou wu yan feng zheng xu de yuan 啞口無言 風箏許的願 The speechless kite makes a wish
Yi dian xing guang mo mo de zi ran 一點星光默默的自燃 The starlight is shining silently
Yi ke chen ai mo mo zi zhuan 一顆塵埃 默默自轉 Dust is rotating silently
Wo xiang jing mai jing jing cu zai 我像靜脈 靜靜存在 I’m like a vein that quietly exists
Yin wei ai ni yi er zai 因為愛你 一而再 Because I love you, so again I..
Repeat * Repeat * Repeat *
Yi qie wei le ai ceng jing wo wei le ai 一切為了愛 曾經我為了愛 All for love. I was once all for love
Yi qie wei le ai ceng jing wo wei le ai 一切為了愛 曾經我為了愛 All for love. I was once all for love
Yi qie wei le ai yin wei ni suo yi ai 一切為了愛 因為你所以愛 All for love. I love because of you
Yi qie wei le ai yin wei ni suo yi ai 一切為了愛 因為你所以愛 All for love. I love because of you
Repeat * \ last line Repeat * \ last line Repeat * \ last line
(Yin wei ai) (因為愛)
Bu gu yi qie de ai cai shi ai (cai shi ai) 不顧一切的愛 才是愛 (才是愛) Because love regardless off anything is love
Bu gu yi qie de ai cai shi zhen ai 不顧一切的愛 才是真愛

Track 7:

<div class=’clear’>&nbsp;</div>

WO YI WEI 我以 I THOUGHT
Victor Huang 品冠 Victor Huang
Ni ceng shuo bu xiang you tian rang wo zhi dao 妳曾說不想有天讓我知道 You once said that you didn’t want me to find out
Ni dui ta you na me hao 妳對他 有那麼好 How nice you treat him
Ni shuo hui dong wo de shi ruo 妳說會懂 我的失落 You said you understood that it takes more than compassion to let go off feeling dejected
Bu shi kao kuan rong jiu neng gou jie tuo 不是靠寬容 就能夠解脫
Wo yi wei wo chu xian de shi hou gang hao 我以為我出現的時候剛好 I thought that I showed up at a perfect time,
Ni he ta zheng shuo yao fen kai 妳和他 正說要分開 when you and him were about to break up
Wo yi wei ni yi dui ta bu zai qi tai 我以為妳 己對他不再期待 I thought you no longer had any hope for him
Bu zong rong ta zai gei ni shang hai 不縱容他 再給妳傷害 And will not tolerate the pain he caused you
Chorus Chorus Chorus
Wo yi wei wo de wen rou 我以為我的溫柔 I thought my gentleness
Neng gei ni zheng ge yu zhou 能給妳整個宇宙 Could give you the universe
Wo yi wei wo neng quan li 我以為我能全力 I thought I could
Tian man ni gan qing de que kou 填滿妳感情的缺口 fill in all the empty space in your heart
Zuan xin pei zai ni zou you 專心陪在妳左右 Focusing on being by your side,
Ni bu ta yi qie de cuo 彌補他一切的錯 Making up for all his mistakes
Ye xu wo tai guo tian zhen 也許我太過天真 Perhas I’ve been too naïve,
Yi we qi ji hui fa sheng 以為奇蹟會發生 Thinking that miracle would happen
Wo yi we zhong jiu ni hui man man ming bai 我以為終究妳會慢慢明白 I thought that at the very end, you will gradually realize
Ta de xin yi bu zai ni shen shang 他的心 已不在妳身上 That his heart was no longer on you
Wo de guan xin ni yi ran wu dong yu zhong 我的關心 妳依然無動於衷 You continue to be indifferent to my concerns for you
Wo de yi wei zhi shi wo yi wei 我的以為 只是我以為 The “I thought” was all along just my thoughts.
Repeat Chorus Repeat Chorus Repeat Chorus
Chorus 2 Chorus 2 Chorus 2
Ta rang ni hong le yan kuang 他讓妳紅了眼眶 He made you cry
Ni que hai xiao zhe yuan liang 妳卻還笑著原諒 But you still forgave him with a smile
Yuan lai ni zao jiu xiang hao 原來妳早就想好 Turned out you’ve already decided (all along)
Ni yao liu zai shei de sheng pang 妳要留在誰的身旁 Who you wanted to be with
Wo yi wei wo gou jian qiang 我以為我夠堅強 I thought I was strong enough
Que yi tian tian de shi wang 卻一天天的失望 But I became more disappointed as days pass
Shao gei wo yi dian xi wang 少給我一點希望 If you had given me less hope
Xi wang jiu us hi she wang 希望就不是奢望 Then hope wouldn’t have become so excessive
Repeat Chorus, Chorus 2 except last 3 lines Repeat Chorus, Chorus 2 except last 3 lines Repeat Chorus, Chorus 2 except last 3 lines
Que shu de na me jue wang 卻輸得那麼絕望 But I’ve lost with so much despair
Shao gei wo yi dian xi wang 少給我一點希望 If you had given me less hope
Xi wang jiu bu shi she wang 希望就不是奢望 Then hope wouldn’t have become so excessive

Track 11:

<div class=’clear’>&nbsp;</div>

XING YUN CAO 幸運草 LUCKY GRASS / LUCKY CLOVER
Ding Dang /丁 Della Ding
Insert Song
Yan yang tian hua yuan han shi ta de lian 豔陽天 花園 汗濕他的臉 (i hope someone can help me translate this..)
Cun zhen shi wo shi qi sui gua nian na nan hai 純真是我十七歲掛念那男孩
Liang huang huang shi jian la zhe qing chun pao 亮晃晃 時間 拉著青春跑
Pao guo le wu shui hou cao chang de xuan nao 跑過了午睡醒後操場的喧鬧
Ta zhao tao si ye xing yun cao 他找到 四葉幸運草
Ta gei wo wan fen zhi yi de yuan fen 他給我 萬分之一的緣份
Duo qi miao ai xin xing de wei xiao 多奇妙 愛心形的微笑
Zai wo zhang xin li qing qing piao 在我掌心裡 輕輕飄
Xing yun cao de xia tian you ta pei zhe wo mi lu 幸運草的夏天有他陪著我迷路
Xi huan dang shi xiao xiao xing fu jiu shi ai qing de quan bu 喜歡當時小小幸福就是愛情的全部
Na tian yi zhen lie ri yi zhen da yu yi zheng ge xia wu 那天一陣烈日 一陣大雨 一整個下午
Ta de han shui shen jin tu li wei wo zhang fang xin de li wu 他的汗水滲進土裡為我綻放 心的禮物
Yi zhuan yan cheng zhang le san le 一轉眼成長了 散了
Mei jie ju de chuan shuo ta ji bu ji de 沒結局的傳說 他記不記得
Xing yun cao li cang zhe de si zhao yi jing mo hu 幸運草裡藏著的詩早已經模糊
Ai qing que zai mei ci lei gan zhi hou yue lai yue qing chu 愛情卻在每次淚乾之後越來越清楚
Zhi dao shu qian puo le hua yuan chai le wo ye bu zai ku le 直到書籤破了 花園拆了 我也不再哭
Cai dong de le you ge nan hai ceng jing wei wo quan xin fu chu 才懂得了有個男孩曾經為我 全心付出

Track 13:

<div class=’clear’>&nbsp;</div>

TU REN XIANG AI NI 突然想 SUDDENLY I WANT TO LOVE YOU
Ding Dang & Emil Chau /丁 &周華健 Della Ding & Emil Chau
Tu ran xiang ai 突然想爱 Suddenly I want to love
Wo yi bu shi xiao hai 我已不是小孩 I’m no longer a child
Que xiang shou ci gao bai 却像首次告白 But it felt like the first time
Zhi xiang bei ni ai 只想被你爱 I made a confession
Tu ran xiang ai 突然想爱 Suddenly I want to love
Zui tan ran de tan bai 最坦然的坦白 The most calm and frank confession
Xiang chi luo de jiao huai shu fu zi zai 像赤裸的脚踝舒服自在 It’s like a bare sole that’s so comfortable
*Huo guo lai wo dou ai 活过来 我都爱 Alive again, I love it all
Tu ran ming bai 突然明白 I suddenly understand
Zhi qian de dou bu shuan ai 之前的都不算爱 that everything before is not love
Wo dou ai huo guo lai 我都爱活过来 I love it all, Alive again
Ze wu pang dai 责无旁贷 Nothing can replace this;
Ye bao kuo ni de bu ke ai 也包括你的不可爱 not even the times when you’re not adorable
Chorus Chorus Chorus
Zhong shi tu ru qi lai ai 总是突如其来 Always a love that suddenly appears
Hai rang ren yan jie da kai 爱还让人眼界大开 Makes people so surprised
Yuan lai yi qie zhi de qi dai 原來一切值得期待 The truth is, everything was worth anticipating for
Zhong shi tu ru qi lai ai 总是突如其来爱 Always a love that suddenly appears
Xiang he liu jin le da hai 像河流进了大海 is like the river flowing into the sea
Yuan lai ying gai zhe yang cun zai 原来应该这样存在 This is how it should be.
Tu ran xiang ai 突然想爱 Suddenly I want to love
Zui wen rou de fu gai 最温柔的覆盖 The most tender blanket
Cao di deng dao hua kai xin shou nian lai 草地等到花开信手拈来 The fields waiting for the flowers to blossom, right at my fingertips
Tu ran xiang ai 突然想爱 Suddenly I want to love
Wo yi bu shi xiao hai 我已不是小孩 I’m no longer a child
Que xiang bei ni ni ai 却想被你溺爱 Thinking about how you spoiled me,
Zhi xiang bei ni ai 只想被你爱 I only wanted to be loved by you
Repeat *, Chorus Repeat *, Chorus Repeat *, Chorus
Ai shi nai xin ai shi yong qi 爱是耐心  爱是勇气 Love is patient, Love is courage
Ai shi mo qi bu yan er yu 爱是默契不言而喻 Love is a mutual understanding, it goes without saying.
(Ai shi shang yin ai shi bu ke li yu) 爱是上瘾爱是不可理喻 Love is addictive, Love can be unreasonable
Wo hai bu liao jie de shi 我还不了解的事~~ I still don’t understand this
**Zhong shi tu ru qi lai ai 总是突如其来爱 **Always a love that suddenly appears
Hai rang ren yan jie da kai 还让人眼界大开 makes people so surprised
Yuan lai yi qie ke yi ren nai 原来一切可以忍耐 In fact everything can be withstood
Zhong shi tu ru qi lai ai 总是突如其来爱 Always a love that suddenly appears
Ai zhi suo yi cheng wei ai 爱之所以成为爱 To love is a reason why it becomes love
Wo zai jiu wei ni de dao lai 我在就为你的到来 My existence is to wait for you to arrive
Repeat ** Repeat ** Repeat **
Oohh hoo.. Oohh hoo.. Oohh hoo.. Oohh hoo..

Additional:

<div class=’clear’>&nbsp;</div>

NI WEI SHEN ME SHUO HUANG 你為 WHY YOU LIED
Ding Dang Della Ding
Zhe ci wo zou kai 這次我走開 I’m leaving this time
Zai mei you hua yao shuo chu lai 再沒有話要說出來 And (i’ve) nothing more to say
Wo bu xiang zai qi dai zou xia qu 我不想再期待走下去 I don’t want to go on awaiting (anymore),
Hai neng duo jing cai 還能多精彩 How exciting can it be?
Wo bu liao jie   ni zen me xin an 我不瞭解 你怎能心安 I don’t understand how you can be so peaceful
Ye zhuo bu zhu ni de jue jiang 也捉不住你的倔強 And I can’t seem to grab hold of your stubborness
Ke shi wo zhi dao ni 可是我知道你 But I know,
Ni wei shen me shuo huang 你為什麼說謊 Why you lied.
Ni shuo ni hai zai 你說你還在 You said you’re still around.
Yi fen yi miao ye mei zou kai 一分一秒也沒走開 (You) haven’t left (me for) a minute or a second.
Wo xiang liu zai zhe li ke shi zhe 我想留在這裡可是這 I still wish to stay here but
Yi qie yi tai wan 一切已太晚 Everything is too late now.
Wo bu neng zai xiang cong qian yi yang 我不能再像從前一樣 I can’t be like what I was in the past,
Wei wo men de ming tian feng kuang 為我們的明天瘋狂 Throwing my mind out of the window for our tomorrow.
Ni bu bi jie shi 你不必解釋 You don’t have to explain,
Ni wei shen me shuo huang 你為什麼說謊 Why you lied.
Chorus Chorus Chorus
Ni bu neng shuo wo mei you ai guo 你不能說我沒有愛過 You can’t say that I never loved,
Shuo wo mei deng guo nan guo 說我沒等過難過 Waited, or been upset (for you before).
Wo ye xiang shuo 我也想說 I also want to propose
Ye xu neng chong lai wo que hai shi chen mo 也許能重來我卻還是沉默 That we perhaps can start all afresh.  But I chose to be silent
Ni yi zhi wen wo de xin dao di zai bu zai 你一直問我的心到底在不在 You keep on asking if my heart was still here
Wen wo zen neng bu yi han jiu diu shi le ai 問我怎能不遺憾就丟失了愛 (and asked me) how (I) can throw love away without regrets.
Er wo de lei 而我的淚 And why are my tears
Zen me jiu liu xia lai 怎麼就流下來 Falling now.
Ni shuo ni hai zai 你說你還在 You said you’re still around.
Yi fen yi miao ye mei zou kai 一分一秒也沒走開 (You) haven’t left (me for) a minute or a second.
Wo xiang liu zai zhe li ke shi zhe 我想留在這裡可是這 I still wish to stay here but
Yi qie yi tai wan 一切已太晚 Everything is too late now.
Wo bu neng zai xiang cong qian yi yang 我不能再像從前一樣 I can’t be like what I was in the past,
Wei wo men de ming tian feng kuang 為我們的明天瘋狂 Throwing my mind out of the window for our tomorrow.
Ni bu bi jie shi 你不必解釋 You don’t have to explain,
Ni wei shen me shuo huang 你為什麼說謊 Why you lied.
Repeat Chorus Repeat Chorus Repeat Chorus
Instrumental Instrumental Instrumental
Repeat Chorus Repeat Chorus Repeat Chorus
Ni yi zhi wen wo de xin dao di zai bu zai 你一直問我的心到底在不在 You keep on asking if my heart was still here
Wen wo zen neng bu yi han jiu diu shi le ai 問我怎能不遺憾就丟失了愛 (And asked me) how (I) can throw love away without regrets.
Er wo de lei 而我的淚 And why are my tears
Zen me jiu liu xia lai 怎麼就流下來 Falling now.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: